Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, αρμόδιος για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, αλλά και θεσμικά υπεύθυνος ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας του προεδρείου (Ομάδα Υψηλού Επιπέδου), που κατευθύνει την πολιτική Ισότητας και Διαφορετικότητας στο ΕΚ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Ομοφοβίας δήλωσε:

«Η 17η Μαΐου, η Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, έχει ιδιαίτερη και συμβολική σημασία. Ο λόγος; Πολλές χώρες δυστυχώς ακόμα και σήμερα ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ του ιδίου φύλου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων. Για την ενίσχυση αυτών των βασικών αξιών και δικαιωμάτων, ιδρύθηκε το 2004 στο Ευρωκοινοβούλιο μια Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την προώθηση και υπεράσπιση της Ισότητα των Φύλων και της Διαφορετικότητας, η οποία συνεργάζεται στενά με τα υπόλοιπα όργανα του Ευρωκοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι ΛΟΑΤ κοινότητες έχουν το θεμελιώδες δικαίωμα και τα άτομα ως πολίτες, όχι μόνο να συμμετέχουν στις πολιτικές διαδικασίες, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία χωρίς το φόβο του αποκλεισμού ή της ποινικής δίωξης. Οι ΛΟΑΤ στην Ευρώπη, αλλά και οι διεθνείς κοινότητες, πρέπει να μπορούν να βασίζονται στη νομοθεσία και τη στρατηγική της Ε.Ε. για την προστασία τους.

Από την πλευρά μου, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεσμεύομαι να συνεχίσω να εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση, με τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις και διάλογο. Για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, στην οποία θα προστατεύονται όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα για όλες και όλους» .


Την ίδια στιγμή στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιείται, με τη συμμετοχή ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, εκδήλωση με θέμα:

Καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Σύγχρονες εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση” .

Δείτε ολόκληρη τη δήλωση στο βίντεο που ακολουθεί: