Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέκρινε την πρωτοβουλία μια ομάδας πολιτών να αλλάξει το νόμο για την μητρότητα, πράγμα που σημαίνει ότι δύο γυναίκες θα μπορούν να αναγνωριστούν ως μητέρες ενός μωρού από τη γέννηση του.

Η αλλαγή του νόμου θα σημαίνει ότι οι δύο μητέρες ενός παιδιού μπορούν νομίμως να αναγνωρίζονται ως “φυσικές μητέρες” από τη στιγμή που γεννιέται ένα μωρό. Η πρωτοβουλία εγκρίθηκε την Τετάρτη.

O νόμος για τη Μητρότητα τροποποιείται, ώστε να εφαρμόζεται στις συμπράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, εάν μία από τις γυναίκες χρησιμοποιεί τη θεραπεία γονιμότητας για να έχει ένα μωρό.

Μέχρι τώρα, η γυναίκα που δεν γεννά το μωρό πρέπει να υιοθετήσει νόμιμα το παιδί προκειμένου να γίνει νόμιμα γονέας.

Αρκετές λεσβιακά ζευγάρια υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο ο νόμος εφαρμόζεται σήμερα είναι χρονοβόρος, δαπανηρός και εξευτελιστικός για τη μητέρα που δεν γεννά το μωρό.

Η πρωτοβουλία πολιτών υποστηρίχθηκε από 122 βουλευτές με 42 ψήφους κατά.

Ένα κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες, αντιτάχθηκε ομόφωνα στην αλλαγή του νόμου.

Αναμένεται ότι η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την άνοιξη του 2019.