Βρώμικες λέξεις: intersectionality

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αποτυχίες του LGBT+ κινήματος. Η αποτυχία του να συνδεθεί και να αντιπροσωπεύσει σε επίπεδο προσβασιμότητας, προτεραιοτήτων, πολιτικής, χώρων ή ακόμα και προτύπων, τα LGBT άτομα που ανήκουν σε πολλαπλές κοινωνικές/φυλετικές/πολιτισμικές υπο-ομάδες. Intersectionality είναι η προσέγγιση που μελετά και περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανισμοί καταπίεσης και οι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Βρώμικες λέξεις: intersectionality.