Το Mandurah Dolphin Research Project διερευνά τα δελφίνια στα ύδατα νότια του Περθ στη Δυτική Αυστραλία. Το έργο αποτελεί μέρος της έρευνας στο Πανεπιστήμιο Murdoch.

Η ομάδα εντόπισε αρσενικά δελφίνια που ομόφυλη κοινωνική σεξουαλική συμπεριφορά εκτός της εποχής του ζευγαρώματος. Η ερευνητής Krista Nicholson ανέφερε ότι:

«Τα δελφίνια, εκτός από τρία από αυτά που ήταν νεαρότερα, χωρίστηκαν σε τέσσερις υποομάδες, στις οποίες παρατηρήθηκε κοινωνική σεξουαλική συμπεριφορά που περιελάμβανε αυξανόμενη επαφή μεταξύ δελφινιών του ίδιου φύλου» .

Η Nicholson δήλωσε ότι τα δελφίνια επιδίδονται σε ομοφυλοφιλική συμπεριφορά ως σημαντικό μέρος της διαδικασίας δημιουργίας δεσμών μεταξύ των αρσενικών. Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά βοηθά επίσης στην διαμόρφωση ιεραρχικών δομών και στη συγκρότηση τελικών συμμαχιών.

«Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά, όπως προσδιορίζεται εδώ, έχει παρατηρηθεί και σε άλλους πληθυσμούς δελφινιών αλλού. Στον κόλπο Shark, όπου τα αρσενικά δελφίνια αναπτύσσουν διαχρονικές συμμαχίες, οι κοινωνικο-σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αρσενικών είναι πιο συχνές» .