Η 1η επιστημονική έρευνα για την ομοφοβία & την τρανφοβία στην υγεία για την Ελλάδα

23/02/2017
από

Με τον τίτλο: “Κανονικοποιημένη απουσία, παθολογικοποιημένη παρουσία” η έρευνα της Δήμητρας Γιάννου, Ph.D., που μας έρχεται από το Πανεπιστήμιο του Durham και το Ηνωμένο Βασίλειο, επεξεργάζεται τους τρόπους με τους οποίους η ομοφοβία κι η τρανσφοβία διαμορφώνουν συνθήκες ανισοτήτων για τα LGBT άτομα στους χώρους της υγείας στην Ελλάδα. Η έρευνα ξεκίνησε το 2013 και τα αποτελέσματά της έχουν καταγραφεί στη διατριβή της.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγική περίληψη της έρευνας “ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου δεν αναγνωρίζονται ακόμη ως παράγοντες ανισότητας στον τομέα της υγείας.”

“Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης έχουν δομηθεί εντός της ομοφοβικής και τρανσφοβικής κοινωνίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν αναπόφευκτα σημαντικά εμπόδια και κακής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη για τα LGBT άτομα.”

Πρόκειται για την 1η έρευνα στο είδος της στην Ελλάδα, όπου βασικός της στόχος είναι: “να συμβάλει σ’ αυτό το κομμάτι της γνώσης, παρέχοντας την ευκαιρία στα LGBT άτομα που ζουν στην Ελλάδα να περιγράψουν τον εαυτό τους και την πραγματικότητά τους στο δημόσιο τομέα.”

Τα ευρήματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν, ότι για τις ανισότητες στον τομέα της υγείας των LGBT ατόμων στην Ελλάδα ευθύνεται η μη ορατότητα που συνδέεται με την εμπειρία των LGBT συμμετεχόντων στον τομέα της φροντίδας και της υγεία, καθώς κι η παθολογικοποίηση του ατόμου εντός μιας κουλτούρας αποσιώπησης και αφάνειας.

“Η πρότασή μου” , σημειώνει η κ. Γιάννου, “είναι ότι για να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι, θα πρέπει αφενός να ξεπεραστεί η αορατότητα των LGBT ατόμων κι αφετέρου να γίνει κατανοητή η πραγματική έννοια της διάκρισης με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Αν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτοί οι στόχοι, ο σεξουαλικός προσανατολισμός κι η ταυτότητα φύλου, ως βάσεις των διακρίσεων, θα παραμείνουν απλά αφηρημένοι όροι κάποιων επίσημων εγγράφων σχετικά με τα δικαιώματα υγείας.”

Μπορείτε να βρείτε την διατριβή στην ιστοσελίδα του Durham University.
Δες και αυτό!