Η θεματική του Athens Pride 2021 είναι η διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως επαναστατική πράξη και η επαναφορά τους σε πρώτο πλάνο, μέσα σε μία πραγματικότητα στην οποία καταστρατηγούνται καθημερινά.

Σε αυτό το πλαίσιο απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα προτάσεων για το σύνθημα που θα πλαισιώσει τη φετινή διοργάνωση και θα πρέπει να αποτυπώνει την παραπάνω θεματική.

Τα συνθήματα που θα προταθούν πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
• Να είναι επίκαιρα, δυναμικά, ακόμα και προκλητικά ή και χιουμοριστικά, με θετική διατύπωση!
• Να είναι μέχρι 3 λέξεις, άντε 4 αν χρειαστεί.
• Να μπορούν να μεταφραστούν εξίσου δυναμικά στα αγγλικά –ενδεχομένως και σε άλλες γλώσσες.

Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις σας στο communications@athenspride.eu
μέχρι την Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2020.

H θεματική του Athens Pride 2021 συνδιαμορφώθηκε από κοινού με ελληνικές LGBTQI+ οργανώσεις.


Open Call for slogan – Athens Pride 2021

The theme of Athens Pride 2021 is the claim of human rights as a revolutionary act and their return to the forefront, in a reality in which they are circumvented every day.

In this context, we address an open call for proposals regarding the slogan that will accompany this year’s event and should reflect the above theme.

The proposed slogans should:
• Be up-to-date, dynamic, even provocative or humorous – with a positive wording!
• Be up to three (3) words – instead of 4 if needed.
• Be able to translate just as dynamically into English – and possibly other languages.

You can send your suggestions to communications@athenspride.eu

This year’s theme was co-decided by greek LGBTQI+ organizations.