Το Orlando LGBT+, ο πρώτος νομικά αναγνωρισμένος επιστημονικός φορέας που ασχολείται εξειδικευμένα με την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων διεξάγει έρευνα σχετικά με τις θεραπείες μεταστροφής στην Ελλάδα.

Αν είστε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο και έχετε υποστεί απόπειρα “αλλαγής” του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου σας από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-τριες, ψυχαναλυτές-τριες κ.λπ.), από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, από εναλλακτικούς θεραπευτές-τριες ή από πνευματικούς-θρησκευτικούς καθοδηγητές (π.χ.ιερείς), παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε παρακάτω και βοηθήστε στην ανάδειξη και την απαγόρευση αυτών των επικίνδυνων πρακτικών και ψευδο-θεωρητικών προσεγγίσεων που εξακολουθούν να εμφανίζονται συχνά στην Ελλάδα.

Το ερωτηματολόγιο το βρίσκετε εδώ: https://orlandolgbt.limequery.com/287965

Πληροφορίες για την έρευνα στο site: https://orlandolgbt.gr/ereyna-gia-tis-therapeies…