Κάλεσμα για συγκέντρωση υπογραφών στο All Out, ώστε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να καταδικάσουν τις ψευτο-θεραπείες μεταστροφής και να λάβουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης.

Το κάλεσμα αναφέρει τα εξής:

Οι λεγόμενες «θεραπείες μεταστροφής» επιδιώκουν να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα του φύλου ή/και την έκφραση του φύλου κάποιου ατόμου.

Δεν υπάρχει τρόπος να ταξινομηθούν αυτές οι πρακτικές με κάποια άλλη κατηγορία, εκτός από τα βασανιστήρια. Τα νεαρά ΛΟΑΤ+ άτομα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Η έρευνα δείχνει ότι εφαρμόζεται σε περισσότερες από 69 χώρες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ΟΗΕ, και κάθε γενικός οργανισμός ιατρικής και ψυχικής υγείας έχουν καταδικάσει αυτές τις πρακτικές. Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Η «ομοφυλοφιλική θεραπεία» προκαλεί σοβαρό σωματικό και ψυχολογικό πόνο.

Επί του παρόντος, μόνο η Γερμανία, η Μάλτα και ορισμένες περιοχές της Ισπανίας έχουν απαγορεύσει αυτές τις πρακτικές. Άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Γαλλία, σχεδιάζουν να το πράξουν. Ωστόσο, καθώς πολλά κράτη-μέλη δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιας νομοθεσίας στο εγγύς μέλλον, η Επιτροπή της Ε.Ε. έχει ευθύνη να ενεργήσει.

Η επιστολή προς υπογραφή απευθύνεται στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Věra Jourová από την Τσεχία, στην Επίτροπο για την Ισότητα, Helena Dalli από τη Μάλτα, και στην Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, Stella Kyriakides από την Κύπρο.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Η αποκαλούμενη «θεραπεία μεταστροφής» θεωρείται ευρέως ως μια σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, που σαφώς ισοδυναμεί με βασανιστήρια.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρμοδιότητα της Ε.Ε. στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, η Επιτροπή έχει την ευθύνη να ενεργήσει επί του θέματος.

Σας καλούμε είτε να ξεκινήσετε μια νομοθετική πρόταση που θα θέτει σε ισχύ πανευρωπαϊκή απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής «θεραπείας μεταστροφής» είτε να παρέχετε συντονισμένη βοήθεια στα κράτη μέλη, ώστε να παρέχουν συγκεκριμένες νομικές απαντήσεις για την απαγόρευση αυτών των επιβλαβών πρακτικών.

Για να υπογράψετε κάντε κλικ εδώ.