Ανησυχητικά φαίνονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας της GLSEN που έγινε στην Αμερική σε ΛΟΑΤ μαθήτριες/τές.

Έρευνα στην Αμερική έδειξε πως 6 στα 10 ΛΟΑΤ+ παιδιά δε νιώθουν ασφάλεια στο σχολείο λόγω των διακρίσεων σε βάρος του σεξουαλικού τους προσανατολισμού. Επίσης, το 43% δε νιώθει ασφάλεια λόγω των διακρίσεων βάσει της έκφρασης φύλου τους, ενώ το 37% δε νιώθει ασφαλής λόγω των διακρίσεων ως προς την ταυτότητά φύλου τους.

Το 1/3 των ΛΟΑΤ+ μαθητριών/τών, φοβάται ότι έχει αναγκαστεί να χάσει τουλάχιστον μια μέρα από το σχολείο, μόλις τον τελευταίο μήνα.
Το 86% των ΛΟΑΤΚ+ μαθητών έχουν δεχτεί κακοποίηση ή παρενόχληση στο σχολείο | Εικόνα GLSEN

Η έρευνα, η οποία έχει και τα δεδομένα από το 2019, συγκεντρώνει δεδομένα πάνω από δύο δεκαετιών. Αν και τα σχολεία σήμερα είναι πιο συμπεριληπτικά σε σχέση με το παρελθόν, όταν άρχισαν να διεξάγονται οι έρευνες (1999), η οργάνωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρόοδος έχει πλέον μειωθεί.

Η εκτελεστική διευθύντρια της GLSEN, Eliza Bryard, δήλωσε: “Αν και έχουμε δει σημαντική βελτίωση στις ζωές των ΛΟΑΤΚ μαθητριών/ητών τα τελευταία 20 χρόνια, η πρόοδος αυτή έχει επιβραδυνθεί.” 

“Η έκθεση αυτής της χρονιάς δείχνει μια κατεύθυνση προς τα σχολεία, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τις/τους ΛΟΑΤΚ μαθήτριες/ητές τους και να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.” 

Η έρευνα δείχνει ακόμα το βαθμό που ο ομοφοβικός λόγος υπάρχει ακόμα στα σχολεία. Το 99% των μαθητριών/ητών έχει ακούσει τον όρο “γκέι” να χρησιμοποιείται με αρνητικό τρόπο, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ΛΟΑΤ+ παιδιών (92%) βρίσκει αυτόν τον τρόπο έκφρασης ενοχλητικό.

Το 84% των τρανς μαθητών δεν νιώθουν ασφάλεια στο σχολείο λόγο του φύλου τους | Εικόνα GLSEN

Οι μισές/οί μαθήτριες/ητές έχουν ακούσει ομοφοβική φρασεολογία να χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς, ενώ τα 2/3 έχουν ακούσει τρανσφοβική φρασεολογία να ακούγεται από εκπαιδευτικούς.

Το 86% των ΛΟΑΤ+ μαθητριών/τών έχει υποστεί παρενόχληση ή επίθεση λόγω προκαταλήψεων ως προς την ταυτότητα φύλου τους, του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της φυλής τους, της εθνικότητάς τους, της αναπηρίας τους, ή των θρησκευτικών τους πιστεύω, ενώ το 1/4 έχει βιώσει σωματική επίθεση.

Ανησυχητικό, επίσης, είναι το ποσοστό σεξουαλικής ενόχλησης που έχουν βιώσει ΛΟΑΤ+ μαθ΄τριες/τές με το ποσοστό να αγγίζει το 58%.

Σα να μην έφτανε αυτό, 6 στις/ους 10 μαθήτριες/τές, που κατήγγειλαν το περιστατικό στο σχολείο τους, δήλωσαν ότι τελικά η διεύθυνση του σχολείου δεν έκανε τίποτα και τους είπαν να το αγνοήσουν. Αντ’ αυτού, ερευνήτριες/τές διαπίστωσαν ότι τα σχολεία διώκουν ενεργά τις/τους ΛΟΑΤ+ μαθήτριες/τές, με 6 στα 10 άτομα να έχουν βιώσει διάκριση από το ίδιο τους το σχολείο.

Το 28% των μαθητριών/τών δήλωσε ότι το σχολείο τους δεν τις/ους επέτρεψε να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα που επιθυμούν. Το ίδιο ποσοστό ΛΟΑΤ+ μαθητριών/τών έχει τιμωρηθεί για δημόσιες εκδηλώσεις στοργής από το σχολείο, όταν οι cis ετεροφυλόφιλες/οι συμμαθήτριες/τές τους, δεν εμποδίζουν ούτε αποδοκιμάζουν τέτοιες εκδηλώσεις στοργής.

2 στους 5 μη λευκούς ΛΟΑΤΚ+ μαθητές έχουν δεχτεί κακοποίηση ή παρενόχληση στο σχολείο λόγο της φυλής ή της εθνικότητάς τους| Εικόνα GLSEN

Η GLSEN τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για να είναι πιο υποστηρικτικές/οί απέναντι σε ΛΟΑΤ+ παιδιά και να επεμβαίνουν ενεργά, όταν βλέπουν ομοφοβικά ή τρανσφοβικά περιστατικά.

Τόνισε, επίσης, την αναγκαιότητα πολιτικών σχετικά με την ένδυση και τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων με σκοπό την προστασία των ΛΟΑΤ+ παιδιών και όχι τη διάκρισή τους, όπως και την ένταξη της θετικής και ακριβούς αντιπροσώπευσης της ΛΟΑΤ+ ιστορίας, ανθρώπων και συμβάντων στα μαθήματα. Σημαντικό είναι ακόμη ότι η σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία να εμπεριέχει και τα ΛΟΑΤ+ άτομα.

Μάθετε περισσότερα για την έρευνα εδώ.

Πόσο ασφαλείς νιώθουν οι ΛΟΑΤ+μαθητές στα ελληνικά σχολεία;