Τα περισσότερα εγκλήματα μίσους στην Αγγλία και την Ουαλία αφορούν σε ΛΟΑΤ+ άτομα.

Τα τελευταία στατιστικά στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δείχνουν μια απότομη αύξηση στα εγκλήματα μίσους κατά των ΛΟΑΤ+.

Τα εγκλήματα μίσους βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού αυξήθηκαν κατά 19% το 2019 έως το 2020 – 15.835 περιστατικά. Εν τω μεταξύ, τα εγκλήματα μίσους βάσει ταυτότητας φύλου αυξήθηκαν κατά 16% την ίδια περίοδο –  2.540 περιστατικά.

Για την περίοδο 2015 έως το 2016, τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών κατέγραψαν συνολικά 820 εγκλήματα μίσους βάσει ταυτότητας φύλου και 6.700 βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού.

Αυτό σημαίνει ότι τα εγκλήματα κατά των τρανς ατόμων έχουν υπερδιπλασιαστεί σε πέντε χρόνια. Εν τω μεταξύ, τα εγκλήματα μίσους εναντίον ΛΟΑ ατόμων είναι πάνω από δύο φορές υψηλότερα από ό, τι πριν από πέντε χρόνια.

Το κόμμα της αντιπολίτευσης δηλώνει ότι τα στοιχεία δείχνουν μια «συστημική στόχευση της κοινότητας των ΛΟΑΤ+».

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν το Brexit και την αυξανόμενη τρανσφοβία στα μέσα ενημέρωσης ως αιτίες για την αύξηση των επιθέσεων αυτών.