Τέλος στις Θεραπείες Μεταστροφής στην Ελλάδα

Θεραπείες Μεταστροφής: Βασανιστήρια και όχι “θεραπείες”. Σε αυτό καταλήγει η νέα αναφορά εξειδικευμένων επαγγελματιών από το Διεθνές Συμβούλιο Αποκατάσταστης Θυμάτων/Επιζώντων Βασανιστηρίων. Ως Θεραπεία Μεταστροφής ορίζεται κάθε είδους προσπάθεια από επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, πνευματικούς και θρησκευτικούς καθοδηγητές, να αλλάξει ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή/και η ταυτότητα φύλου ατόμων κάθε ηλικίας (συμπεριλαμβανομένων παιδιών). Οι θεραπείες μεταστροφής μπορεί … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τέλος στις Θεραπείες Μεταστροφής στην Ελλάδα.