Θεραπείες Μεταστροφής: Βασανιστήρια και όχι “θεραπείες”.

Σε αυτό καταλήγει η νέα αναφορά εξειδικευμένων επαγγελματιών από το Διεθνές Συμβούλιο Αποκατάσταστης Θυμάτων/Επιζώντων Βασανιστηρίων.

Ως Θεραπεία Μεταστροφής ορίζεται κάθε είδους προσπάθεια από επαγγελματίες υγείας, ψυχικής υγείας, πνευματικούς και θρησκευτικούς καθοδηγητές, να αλλάξει ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή/και η ταυτότητα φύλου ατόμων κάθε ηλικίας (συμπεριλαμβανομένων παιδιών).

Οι θεραπείες μεταστροφής μπορεί να συμπεριλαμβάνουν ψυχοθεραπεία-ψυχανάλυση, ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχιατρική αγωγή, άλλη φαρμακευτική ή και ορμονική αγωγή, μέχρι συμπεριφορικές τεχνικές και σωματική βία.

Οι συνέπειές της περιλαμβάνουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, αυτοκτονικότητα, αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, αυτοτραυματικές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και σε πολιτείες της Αμερικής, οι θεραπείες μεταστροφής έχουν ποινικοποιηθεί, για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κάθε ηλικίας.

Στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα ανοίξει ο διάλογος για τις θεραπείες μεταστροφής. Όμως οι θεραπείες αυτές γίνονται και στη χώρα μας, ΚΑΙ από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και συχνά στοχεύουν σε ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά. Πολλές φορές παρουσιάζονται ως θεραπείες άλλων ψυχικών δυσκολιών, ως θεραπείες με την άδεια των θεραπευόμενων ατόμων ή των γονιών τους, και ως επίλυση “μπερδέματος” των ατόμων σε νεαρές ηλικίες.

Κάθε πρακτική με αντίστοιχη στόχευση είναι αντιεπιστημονική και συνιστά απάνθρωπη μεταχείριση. Η τυχόν επιθυμία του θεραπευόμενου ατόμου (ή του γονέα του) να “αλλάξει”, δεν αναιρεί την αντιεπιστημονικότητα και την παραβιαστικότητά της.

Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλείς συμπεριληπτικές και καταφατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και η διερεύνηση των ταυτοτήτων τους, αν το επιθυμούν, οφείλει να γίνεται σε ασφαλές πλαίσιο που δεν στοχεύει στην αλλαγή του (όποιου) αυτοπροσδιορισμού τους.

Το Orlando LGBT+, o επιστημονικός φορέας που ασχολείται εξειδικευμένα με την ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αποφάσισε να ανοίξει τον διάλογο για τις θεραπείες μεταστροφής στην Ελλάδα, μέσα από μία μακροπρόθεσμη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο: Η Ταυτότητά μου Δεν Θέλει Αλλαγή #ηταυτότητάμουδενθέλειαλλαγή

Αν έχετε εμπειρία από θεραπεία μεταστροφής στην Ελλάδα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορείτε να συμπληρώσετε ένα σύντομο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο για να καταγραφεί η εμπειρία σας.

Ταυτόχρονα καλεί επαγγελματίες ψυχικής υγείας, φορείς εκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε έναν ανοιχτό διάλογο για τις θεραπείες μεταστροφής στην Ελλάδα.

“Σταθεροί μας στόχοι παραμένουν: η αναθεώρηση κάθε κώδικα δεοντολογίας επαγγελματιών ψυχικής υγείας που να συμπεριλαμβάνει ρητά τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με δευσμευτικό για τους/τις επαγγελματίες τρόπο, καθώς και η ποινικοποίηση των θεραπειών μεταστροφής στη χώρα.” – Orlando LGBT+