Δυστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται στο τέλος της λίστας των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε. στην ισότητα των φύλων, σύμφωνα με την έρευνα, που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για το 2019.

Τελευταία στη λίστα των 28 η Ελλάδα στην Ισότητα των Φύλων
Τελευταία στη λίστα των 28 η Ελλάδα στην Ισότητα των Φύλων

Σύμφωνα με τον δείκτη ισότητας των φύλων για το 2019, η βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε μόλις κατά μία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του 2017:

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Σουηδία (83,6%) και η Δανία (77,5%) σταθερά, ενώ η Ουγγαρία (51,9%) και η Ελλάδα (51,2%) βρίσκονται στο τέλος της λίστας.

Οι Ε.Ε. εστιάζει σε έξι βασικούς τομείς, σε σχέση με τον δείκτη, που περιλαμβάνουν την εξουσία, τον χρόνο, τη γνώση, την υγεία, το χρήμα και την εργασία. Γενικά η Ελλάδα προχωράει τα θέματα ισότητας των φύλων με ρυθμό πολύ πιο αργό, απ’ ότι ο μέσος όρος της Ε.Ε. Από το 2005 μέχρι το 2017 η Ελλάδα σημείωσε αύξηση 4,4 μονάδων, ενώ από το 2015 μόλις 1,2 μονάδων. Αυτοί οι ρυθμοί, με τους οποίους κινείται η Ελλάδα, την έφεραν φέτος μία θέση κάτω απ’ ότι ήταν το 2005, ενώ στους παραπάνω τομείς λαμβάνει τα εξής ποσοστά:

Εργασία: 64,2%
Χρήμα: 71,4%
Γνώση: 55,7%
Χρόνος: 44,7%
Εξουσία: 24,35%
Υγεία: 83,5%

Διαβάστε το report για την Ελλάδα στα Αγγλικά εδώ.

Μια μικρή αχτίδα φωτός σ’ όλο αυτό βέβαια είναι ότι για πρώτη φορά, ο δείκτης εξετάζει την κατάσταση των LGBTQI*, των Ρομά και των μουσουλμάνων γυναικών σε περιοχές, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.