Περίπου 140.000 άτομα συμμετείχαν στην 2η ευρωπαϊκή έρευνα για LGBTI άτομα

05/09/2019
από

Ολοκληρώθηκε η 2η ευρωπαϊκή έρευνα για τις λεσβίες, τους γκέι, τα αμφί, τα τρανς, τα ίντερσεξ καθώς και τα non-binary και gender non-confirming άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), “περίπου 140.000 LGBTI άνθρωποι όλων των ηλικιών και από διάφορα κοινωνικά στρώματα μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μαζί μας, ξεπερνώντας τις 93.000 συμμετοχές της πρώτης έρευνας του 2012.” 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα γίνουν γνωστά στις αρχές του 2020, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις καθημερινές εμπειρίες των LGBTI ατόμων και τις συνθήκες διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης που υφίστανται σε διάφορους τομείς της ζωής.

Επιπλέον με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εθνικοί και Ευρωπαϊκοί υπεύθυνοι για χάραξη πολιτικής καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα μπορέσουν να στοχεύσουν καλύτερα τις στρατηγικές και δράσεις προώθησής τους για να συνδράμουν τη LGBTI κοινότητα, ώστε να ζει και να εκφράζεται σε ένα περιβάλλον χωρίς διακρίσεις.
Δες και αυτό!