Είμαι σοκαρισμένος μ΄αυτή την ιστορία

Πάλι καλά που έχω χιουμορ και μπορώ ακάμα να γελάω. Είμαι 16 χρόνια οροθετικός ή όπως προτιμώ πλέον να λεω, οροουδέτερος. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται (πολύ πρόσφατα) για να περιγράψει όσους παίρνουν κάποιου είδους αγωγή για τον HIV. Είτε για να μην τον κολλησουν (PrEP) είτε για να τον καταστείλουν, ώστε να μην ειναι … Συνεχίστε να διαβάζετε το Είμαι σοκαρισμένος μ΄αυτή την ιστορία.