Καταγγελία από τρανς άνδρα για άρνηση μεταβολής στοιχείων με πρόφαση το σύμφωνο συμβίωση

13/05/2019
από

Καταγγελία και δελτίο τύπου διαμαρτυρίας δημοσίευσε το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών σχετικά με περιστατικό που αφορά στην άρνηση μεταβολής στοιχείων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας για τρανς άνδρα με τη “φερόμενη αιτιολογία” , ότι απαγορεύεται η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης, όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Καταγγελία άρνησης μεταβολής στοιχείων στο Δημοτολόγιο και στην Αποκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση υπό την πρόφαση συμφώνου συμβίωσης» .

Αθήνα, 13 Μαΐου 2019

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.) μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών ανθρώπων, με το παρόν δελτίο τύπου διαμαρτύρεται και καταγγέλλει στη δημόσια σφαίρα με τον πιο έντονο τρόπο την δημιουργία προσκομμάτων και άρνησης μεταβολής στοιχείων στο δημοτολόγιο και στην αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση για τρανς άντρα με φερόμενη αιτιολογία, ότι έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ενώ η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, δεν θέτει καμία τέτοια προϋπόθεση.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα τρανς άντρα, που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης εξέδωσε αμετάκλητη απόφαση μεταβολής της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σύμφωνα με το ν. 4491/2017, σε εκτέλεση της οποίας η αρμόδια ληξίαρχος προέβη στην μεταβολή .

Στη συνέχεια, ο τρανς άντρας υπέβαλε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, αίτημα για δημοτολογική διόρθωση και εγγραφή του στα μητρώα αρρένων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας και Πρόνοιας, η οποία όμως, δια της Προϊσταμένης του Τμήματος, αρνήθηκε αρχικά να εκδώσει την απόφαση ισχυριζόμενη ότι απαγορεύεται η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης. Μετά την παροχή έγγραφων νομικών εξηγήσεων και την επιτόπια παρέμβαση της δικηγόρου του, Αικατερίνης Γεωργιάδου, τελικά εξέδωσε την απόφαση και προέβη στην εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων.

Η ταλαιπωρία όμως του τρανς άντρα δεν τελείωσε εκεί. Ο αρμόδιος Δήμος, όπου το τρανς άτομο απευθύνθηκε για την ολοκλήρωση της δημοτολογικής μεταβολής, αρνήθηκε να καταχωρήσει αμέσως την μεταβολή στα δημοτολόγια του υποβάλλοντας ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, εάν προκειμένου να καταχωρήσει τη μεταβολή στα δημοτολόγια πρέπει να προηγηθεί διόρθωση των στοιχείων στο σύμφωνο συμβίωσης ή αν αυτό δεν απαιτείται, με αποτέλεσμα η ταλαιπωρία όμως του τρανς προσώπου να συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, καθώς μόνο μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Δήμο μπορεί να εκδώσει νέα αστυνομική ταυτότητα και να διορθώσει τα λοιπά νομικά του έγγραφα (πτυχίο, δίπλωμα οδήγησης, τραπεζικό λογαριασμό κλπ).

Με όλες τις πράξεις της τόσο ο Δήμος, όσο και η Απεκεντρωμένη Αυτοδιοίκηση, αφενός μεν ερμήνευσαν εσφαλμένα το άρθρο 3 παρ. 3. του ν 4491/2017 το οποίο ορίζει ρητά ότι: «Προϋπόθεση για τη διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου είναι το πρόσωπο που αιτείται τη διόρθωση να μην είναι έγγαμο» , αφετέρου δε προέβησαν σε κατ΄ουσίαν έλεγχο της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και σε άρνηση να συμμορφωθούν απροφασίστως και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση προς το διατακτικό της όπως ρητά επιτάσσει το άρθρο 3. παρ. 3 του νόμου για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου 4491/2017: «Με βάση τη νέα ληξιαρχική πράξη, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση άλλων εγγράφων στα οποία αναγράφεται η ταυτότητα του προσώπου ή από τα οποία το πρόσωπο εξαρτά δικαιώματα, καθώς και για την καταχώριση σε μητρώα ή καταλόγους, όπως εκλογικούς, έχουν την υποχρέωση να εκδώσουν νέα έγγραφα ή να προβούν σε νέες καταχωρίσεις με διορθωμένο το καταχωρισμένο φύλο, το κύριο όνομα και το επώνυμο του προσώπου».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης». Σημειώνουμε ότι τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης θεσπίζει ο ν. 3068/2002, και συγκεκριμένα, Άρθρο 1: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων», ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 5: «Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Α΄ του νόμου αυτού ή η προτροπή σε μη εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο υπάλληλο» .

Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, σε συνέχεια και προηγούμενων σχετικών καταγγελιών του στρεβλής εφαρμογής τη νομοθεσίας για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου[1] [2], καταγγέλλει δημόσια με τον πιο έντονο τρόπο όλα τα ανωτέρω, και στέκεται στο πλευρό του τρανς άντρα που έχει κάθε δικαίωμα πλέον να ζητήσει την εφαρμογή των διατάξεων ν. 3068/2002 που προαναφέρθησαν, καθώς αδικαιολογήτως και με παράνομο τρόπο, είτε λόγω άγνοιας, είτε για λόγους που έχουν τρανσφοβικό ρατσιστικό υπόβαθρο, υπόκειται σε ψυχοφθόρο ταλαιπωρία, τραβά εις μάκρος χρόνου η διαδικασία επιτείνοντας τις διακρίσεις που βιώνει ένα ήδη ευάλωτο πρόσωπο, παρότι η νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου είναι απολύτως σαφής ως προς τις προϋποθέσεις και δεν θέτει κανέναν απολύτως περιορισμό ως προς το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο είναι ανεξαρτήτως φύλου των συντρόφων.

Περαιτέρω, το ΣΥΔ, καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να τροποποιήσει τον ν. 4491/2017, κάνοντας τη διαδικασία εξωδικαστική με αίτημα απευθείας στο ληξιαρχείο, καθώς επίσης να συντομεύσει τη μετέπειτα διαδικασία και να άρει την προϋπόθεση για τα έγγαμα πρόσωπα, ώστε να συμμορφωθεί με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, για διαδικασίες γρήγορες, διαφανείς, με βάση μόνο τον αυτοπροσδιορισμό, χωρίς να δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των τρανς προσώπων.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ
Δες και αυτό!