Έρευνα για την εμπειρία των ΛΟΑΤ ατόμων πραγματοποιείται από το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το Τμήμα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο εκπόνησης πτυχιακής και διπλωματικής έρευνας.

Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη διάφορων πτυχών της εμπειρίας της ζωής των ΛΟΑΤ ατόμων στην Ελλάδα του σήμερα, σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν στην εικόνα εαυτού και τις συνήθειές τους.

Η συμμετοχή όλων μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, όπως επισημαίνεται από την επιστημονική ομάδα: “η έρευνα αυτή αποτελεί -βάσει των διαθέσιμων ερευνών- την πρώτη προσπάθεια συστηματικης καταγραφής και αποτύπωσης των παραπάνω στην Ελλάδα, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ορατότητας της κοινότητας και των ΛΟΑΤ θεμάτων, τη θεσμική πίεση για διεκδίκηση και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ενημέρωσης.” 

Η έρευνα είναι ανώνυμη, τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, ως προς τα προσωπικά δεδομένα και αποτελέσματα και ζητείται η απάντηση σε μία σειρά ερωτήσεων μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου μέσω διαδικτύου. Η διάρκεια συμπλήρωσής του είναι περίπου 20 λεπτά.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου παρέχεται λίστα με στοιχεία επικοινωνίας φορέων και οργανώσεων, που ασχολούνται με ΛΟΑΤ θέματα και παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη σε ΛΟΑΤ άτομα.

Για να πάρετε μέρος στην έρευνα, δεσμεύστε ένα 20λεπτο μέσα στη μέρα σας, καθίστε κάπου ήσυχα και ξεκινήστε κάνοντας κλικ εδώ.