Ίδρυμα αναδοχής και τεκνοθεσίας παιδιών στη Νότια Καρολίνα απέκτησε την ελευθερία να μπορεί να κάνει διακρίσεις σε βάρος LGBTQ και μη Χριστιανών ατόμων, ενώ εξακολουθεί να λαμβάνει χρήματα, από το αρμόδιο υπουργείο, για να λειτουργεί.

Το Miracle Hill Ministries είναι ένα από τα δεκάδες ιδρύματα, που υιοθετεί θρησκευτικές αξίες, αλλά και το μοναδικό, που απαιτεί από τις/τους εργαζόμενες/ους, τις/τους συμβούλους και τις/τους αναδόχους γονείς να είναι Χριστιανοί.

Αυτό παραβιάζει τον κανονισμό του Ομπάμα, που απαγορεύει στα ιδρύματα, που λαμβάνουν χρήματα από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, να κάνουν διακρίσεις με βάση τη θρησκεία. Η παραβίαση αναφέρθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο και το Miracle Hills είχε περιθώριο δώδεκα μηνών για να το διορθώσει.

Αντί, όμως, η διοίκηση του ιδρύματος να προβεί σε άρση των διακρίσεων, ζήτησε μια παραίτηση, ως “διόρθωση” της παραβίασης, και συνέχισε να λαμβάνει κρατικά χρήματα για ένα πρόγραμμα κατά των διακρίσεων.

Βέβαια, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι!

Ο Steven Wagner, διορισμένος από τον Trump στο Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, ισχυρίστηκε ότι το να ζητήσει από το Miracle Hill να δεχτεί μη χριστιανούς αναδόχους γονείς θα αποτελούσε σημαντική επιβάρυνση της ελευθερίας της άσκησης της θρησκείας τους.

“Είναι αξιοπερίεργο, το γεγονός ότι αυτή η διοίκηση θα επιτρέψει σε κρατικές οργανώσεις παιδικής μέριμνας, που θα χρηματοδοτηθούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, να προβούν σε απόρριψη οικογενειών, που είναι ικανές και μπορούν να παρέχουν φροντίδα σε ένα παιδί, επειδή δεν περνούν το θρησκευτικό τεστ της τελετουργίας τους” ,

ανέφερε ο Leslie Cooper, δικηγόρος της Αμερικανικής Ένωσης για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ACLU), προσθέτοντας ότι:

 “Οι μελλοντικοί ανάδοχοι γονείς θα πρέπει να κρίνονται μόνο ως προς την ικανότητά τους να παρέχουν αγάπη και υποστήριξη σε ένα παιδί – όχι για την πίστη τους” .

Η τακτική της παραίτησης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο, καθώς πολλοί οργανισμοί αναδοχής και τεκνοθεσίας σε όλη τη χώρα στηρίζουν θρησκευτικές αξίες και θα μπορούσαν να ζητήσουν παρόμοια μεταχείριση, με σκοπό να τους δοθεί η άδεια να κάνουν διακρίσεις, σε βάρος υποψήφιων αναδόχων γονέων, που δεν κρίνουν, ότι ζουν σύμφωνα με τους θρησκευτικούς κανόνες, που προτιμά ο οργανισμός.

Με εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά να αναμένουν την ανάδοχη φροντίδα από οικογένειες στις Η.Π.Α., οι διακρίσεις σε βάρος των μη-χριστιανών ή LGBTQ οικογενειών, που είναι ικανές και πληρούν τα κριτήρια, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι, πραγματικά, το να βλάπτονται αυτά τα παιδιά.