«Αρχαιρεσίες του Σωματείου Υποστήριξης Δεμφυλικών».

Την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), με σκοπό τον απολογισμό του Σωματείου και τις αρχαιρεσίες (εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Πειθαρχικού Συμβουλίου), μετά την έγκριση του Σ.Υ.Δ. από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου ενέκρινε τον απολογισμό (πεπραγμένων και οικονομικό) που έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα μας και στη συνέχεια ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες, όπου συμμετείχαν τα τρία τέταρτα (3/4) των μελών του Σωματείου.

Για το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι (η σειρά είναι σύμφωνα με τον αριθμό ψήφων που έλαβαν):

1. Μαρίνα Γαλανού,

2. Χριστίνα-Ρενέ Μενουδάκη,

3. Ρία Νόλη,

4. Εύα Κουμαριανού,

5. Άγγελος Σιδηρόπουλος *

Αναπληρωματικά μέλη: Ηλέκτρα Παπά και Νανά Μιχαήλ

Για το τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο εξελέγησαν οι (ομοίως):

1. Μαρκάκης Νικόλαος

2. Κρίστι Ταπαντζή,

3. Τασούλα Πατρίτσια.

Ακολούθησε την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Άρθρο 15.1.1. του Καταστατικού μας έγινε εσωτερική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. Εξελέγησαν:

Πρόεδρος: Μαρίνα Γαλανού.

Αντιπρόεδρος: Χριστίνα-Ρενέ Μενουδάκη.

Γενική Γραμματέας: Ρία Νόλλη.

Ταμίας: Άγγελος Σιδηρόπουλος.

Υπεύθυνη Αλληλεγγύης και Υποστήριξης: Εύα Κουμαριανού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του

Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.)

http://www.transgender-association.gr/

[email protected]


* Η εκλογή του Άγγελου Σιδηρόπουλου έγινε με βάση ποσόστωση, όπως ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός του Σωματείου μας, Άρθρο 4. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Σωματείου, στο Δ.Σ. πρέπει να εκπροσωπούνται και οι διεμφυλικοί άντρες και οι διεμφυλικές γυναίκες.

Giannis Papagiannopoulos - Εκδότης του antivirus, Θεωρητικός Φυσικός.