Οι απαντήσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Δικαιοσύνης στην ερώτηση της βουλευτού Ηρώς Διώτη στις 28/02/11, σχετικά με τα δικαιώματα των διεμφυλικών ατόμων, δεν ικανοποιούν στο ελάχιστο τα ερωτήματα που θέσαμε αλλά ούτε και τα ουσιαστικά προβλήματα των διεμφυλικών ατόμων.

Είναι σαφές από τις απαντήσεις και των δυο Υπουργείων, -οι οποίες αναφέρονται είτε σε ζητήματα που συνδέονται με την αλλαγή φύλου, είτε σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού-, ότι, ή δεν έχουν κατανοήσει το θέμα, ή δεν θέλουν να ασχοληθούν. Διότι τα ζητήματα του κοινωνικού φύλου που θέσαμε με την ερώτησή μας, όπως και τα αιτήματα που προκύπτουν απ? αυτό, δηλαδή η δυνατότητα αλλαγής των εγγράφων και η απόκτηση ταυτότητας στα φυλομεταβατικά άτομα, ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει ή όχι επέμβαση φύλου, είναι τελείως διαφορετικά ζητήματα και δεν έχουν να κάνουν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στα συγκεκριμένα ζητήματα η ελληνική νομοθεσία δεν είναι απλώς ελλιπής, είναι μάλλον ανύπαρκτη και γι? αυτό καλούμε τα αρμόδια Υπουργεία να ξαναεξετάσουν με σοβαρότητα τα θέματα που βάλαμε. Στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που διαθέτουν ισχυρές νομοθεσίες που απαγορεύουν τις διακρίσεις για λόγους διεμφυλικότητας , και που επιτρέπουν την αλλαγή των εγγράφων για τα διεμφυλικά άτομα, όπως Ισπανία, Φιλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουγγαρία, Πορτογαλία και άρα κανένας λόγος δεν υπάρχει να υστερεί η ελληνική νομοθεσία σε ζητήματα στοιχειωδών δικαιωμάτων.

Θυμίζουμε απόσπασμα από την νομική ανάλυση που υπάρχει στο European Union Agency for Fundamental Rights, “Homophobia and Discrimination on the grounds of sexual orientation in the EU Member States”:

«Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρει ότι 13 μέλη της Ε.Ε. απαγορεύουν της διακρίσεις για λόγους ταυτότητας φύλου, 2 κράτη μέλη την θεωρούν εσφαλμένα ως διάκριση για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού, ενώ σε 11 κράτη μέλη δεν θεωρείται ούτε διάκριση για λόγους φύλου, ούτε για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού. Αυτό έχει όχι μόνο ως αποτέλεσμα μία κατάσταση νομικής απροσδιοριστίας ως προς την σαφή προστασία των διεμφυλικών ατόμων από τις διακρίσεις, επίσης έχει αποτέλεσμα την πολύ χαμηλή προστασία των διεμφυλικών ατόμων.»

Το Γραφείο Τύπου

πηγή: TRANSS.GR

 

Giannis Papagiannopoulos - Εκδότης του antivirus, Θεωρητικός Φυσικός.