Την τελευταία μέρα του μήνα υπερηφάνειας, στις 30 Ιουνίου, το Youtube ζήτησε συγγνώμη από την LGBTQ κοινότητα μέσω του Twitter.

Μέσα σε τέσσερα διαδοχικά tweets, το Youtube ανέφερε τα εξής:

«Είναι η τελευταία μέρα του μήνα υπερηφάνειας και θέλουμε να απευθυνθούμε στην LGBTQ κοινότητα. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τις LGBTQ φωνές της πλατφόρμας μας και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν στις ζωές των νέων ανθρώπων. 1/4» 

«Αλλά κι εμείς είχαμε θέματα, εκεί που απογοητεύσαμε την LGBTQ κοινότητα – ακατάλληλες διαφημίσεις και ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την πολιτική δημιουργίας εσόδων μας. Ζητάμε συγγνώμη γι’ αυτό, και θέλουμε να το κάνουμε καλύτερα. 2/4» 

«Έχουμε προβεί σε ενέργειες σχετικά με τις διαφημίσεις που παραβιάζουν τις πολιτικές μας και εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Κι όταν ακούμε να εκφράζονται ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε την πολιτική μας για τη δημιουργία των εσόδων μας, τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν και κάνουμε βελτιώσεις εάν χρειάζεται. 3/4» 

«Είναι κρίσιμο για εμάς η LGBTQ κοινότητα να αισθάνεται ασφαλής, ευπρόσδεχτη, ίση και ότι υποστηρίζεται στο YouTube. Η δουλειά σας είναι απίστευτα δυναμική και δεσμευόμαστε να εργαστούμε μαζί σας για να γίνει σωστά.4/4»