Να κοιτάξουμε τον HIV όπως πραγματικά είναι: Κάτι που μας αφορά

Αποτέλεσμα μιας βιωματικής και δημιουργικής διαδικασίας με ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται με τον HIV, η εικαστική εγκατάσταση To Whom It May Concern μας προ(σ)καλεί να δούμε τον HIV αλλιώς: όχι ως απειλή, αλλά ως μια ανθρώπινη εμπειρία, την οποία όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε και με την οποία όλοι μπορούμε να συνδεθούμε. Χωρίς φόβο. Χωρίς … Συνεχίστε να διαβάζετε το Να κοιτάξουμε τον HIV όπως πραγματικά είναι: Κάτι που μας αφορά.