Τα τρανς άτομα δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένα να αποδείξουν ότι «δεν είναι σε θέση να τεκνοποιήσουν» για να προχωρήσουν σε φυλομετάβαση, μετά από μια ιστορική απόφαση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας.

Η ανώτατη νομική αρχή της Τουρκίας πήρε την απόφαση ορόσημο στα τέλη Νοεμβρίου. Το Συνταγματικό Δικαστήριο διέγραψε την ανάγκη υποχρεωτικής στείρωσης των τρανς ατόμων, ώστε να προχωρήσουν σε νόμιμη φυλομετάβαση, σύμφωνα με έκθεση του πρακτορείου ειδήσεων Andalou.

Η υποχρεωτική στείρωση ίσχυε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του τουρκικού αστικού κώδικα, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις για τη φυλομετάβαση.

Ο κώδικας, όπως ίσχυε μέχρι και σήμερα, με πολύ κακοποιητικό λόγο, περιέγραφε ότι «κάθε πρόσωπο που θέλει να αλλάξει το φύλο του» πρέπει να υποβάλει αυτοδικαίως αίτηση στο δικαστήριο, να είναι άγαμο, τουλάχιστον 18 ετών, να είναι «τρανσεξουαλικό από τη φύση» και να έχει δυσμορφία φύλου και να υποβάλλονται σε «χειρουργική επέμβαση φυλομετάβασης» .

Αλλά το αμφισβητούμενο μέρος του κώδικα απαιτούσε από τα τρανς άτομα να αποδείξουν τη «μόνιμη υπογονιμότητά τους μέσω έκθεσης ειδικού συμβουλίου υγείας, που παρέχεται από δημόσιο νοσοκομείο ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας» .

Τον Ιούνιο ένα δικαστήριο στην Erdine, στη βορειοδυτική Τουρκία, έκρινε ότι το άρθρο 40 του αστικού κώδικα, που αφορά στην καταναγκαστική στείρωση των τρανς ατόμων, αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια γυναίκα είχε ασκήσει έφεση, επειδή αρνήθηκαν να της χορηγήσουν γυναικεία ταυτότητα (οι πολίτες έχουν ροζ ή μπλε ταυτότητες, ανάλογα με το φύλο τους, κι όμως) .

Στη συνέχεια, το ζήτημα πέρασε στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να εξεταστεί. Το Γενικό Συμβούλιο του Συνταγματικού Δικαστηρίου στις 30 Νοεμβρίου αποφάνθηκε, ότι η ανάγκη να υποβάλλονται τα τρανς άτομα σε «μόνιμη υπογονιμότητα» ήταν περιττή. Αποφάνθηκε, ότι η απόδειξη της «χειρουργικής επέμβασης» , που επιβεβαιώνει το φύλο θα ήταν αρκετή από την απαίτηση να αλλάζουν νόμιμα τα έγγραφα ως προς το φύλο.