Το ότι δεν παραβιάζει τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας Διαφήμισης Επικοινωνίας, η διαφήμιση του «JUMBO», που απεικονίζει ένα ομόφυλο ζευγάρι, έκρινε η Πρωτοβάθμια Επιτροπής Ελέγχου Επικοινωνίας σε μια απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Θυμίζουμε ότι η επιτροπή παρενέβη μετά από «καταγγελίες καταναλωτών».