Ένα ενδιαφέρον βίντεο για την ιστορία των LGBT χαρακτήρων στο gaming και τους λόγους, που η συμπεριληπτικότητα αποτελεί ζητούμενο.

Τα στερεότυπα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας χαρακτήρων στον χώρο του gaming. Από το 1988 με το Super Mario Bros 2, που είχε έναν transgender χαρακτήρα στην ιστορία του, που θέλει να τον φωνάζουν birdetta «επειδή νομίζει ότι είναι κορίτσι» , το Fall Out 2, που το 1998 συμπεριλάμβανε ομόφυλους γάμους, παρόλο που αυτή η επιλογή δεν υπήρχε τότε στον πραγματικό κόσμο, μέχρι το Baldur’s Gate, το Mass Effect και το Overwatch.