Από «θέμα ωρών» σε «θέμα ημερών» η κατάθεση του νομοσχεδίου, σχετικά με τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου.

Αν κι αρχικά οι πληροφορίες ήθελαν το ν/σ να κατατίθεται την περασμένη εβδομάδα (για να τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση), η ενέργεια αυτή φαίνεται να μετεφέρεται – ενδεχομένως- για τις επόμενες μέρες, προκειμένου να καταρτιστεί επαρκώς και να αποφευχθούν τυχόν νομικές ασάφειες σχετικά με την εφαρμογή του.

Δείτε την απάντηση της Μαρίας Γιαννακάκη, Γενική Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από σχετικό ερώτημα, κατά την ημερίδα με θέμα «Η Ελλάδα ενώπιον των Διεθνών Οργάνων Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» στην αίθουσα συνεδρίων της ΓΓΕΕ.