Ένα έντυπο σχετικά με τα 40 χρόνια ΛΟΑΤKI κινήματος στην Ελλάδα κυκλοφόρησε η ομάδα Diversitas.

Σε αυτό θα βρείτε χρονοδιάγραμμα (αρχή), χάρτη (τέλος) και όλες τις πληροφορίες που μπόρεσαν να συγκεντρώσουν πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Λίγα λόγια για την ομάδα

Η oμάδα δημιουργήθηκε από την ανάγκη της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου να καλύψει το κενό που υπήρχε ως προς το ζήτημα της διαφορετικότητας.

Πρωταρχικός στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (μέσω ομιλιών, εκδηλώσεων, σεμιναρίων) γύρω από τα ζητήματα του ρατσισμού και των διακρίσεων με βάση το φύλο, την εθνικότητα, το χρώμα, το θρήσκευμα, την εξωτερική εμφάνιση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά σε όλα τα άτομα που θα απευθυνθούν σε εμάς ζητώντας την βοήθεια μας. Ωστόσο δεδομένη θα είναι και η ψυχαγωγία των μελών της ομάδας μέσα από την προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ, την διοργάνωση εκδρομών, διαδραστικών δραστηριοτήτων και φυσικά μοναδικά πάρτι.