Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας στο πλαίσιο του έργου «VoiceIt: Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική» διοργανώνει το Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Ενδυνάμωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 2 Σεμινάρια Ενδυνάμωσης για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μέλη ή/και εργαζόμενους-ες-α ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων και ομάδων (12-13/4).

Στόχος των σεμιναρίων είναι η ενημέρωση των ατόμων σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και η ενδυνάμωσή τους ώστε να ψηφίζουν, να εμπλακούν ενεργά σε ακτιβιστικές δράσεις και να συμμετέχουν ευρύτερα στις διαδικασίες λήψης πολιτικών αποφάσεων.

Mπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους για την εγγραφή σας.

Δευτέρα 12 Απριλίου 15:00-19:30
https://us02web.zoom.us/…/tZIocuyvrzwqE9OyBuO0FrAy9F7Ao…

Τρίτη 13 Απριλίου 18:00-21:00
https://us02web.zoom.us/…/tZEqde6urz8rGtGWxmqQcZ22bQ9pb…

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο voiceit@kmop.eu
#ΛΟΑΤΚΙ #LGBTQI