Ένα εργαστήριο που έχει σχεδιαστεί ειδικά και απευθύνεται αποκλειστικά στις μαθήτριες του Γυμνασίου και τους/τις εκπαιδευτικούς τους, θα πραγματοποιηθεί 14 & 15 Μαρτίου στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων, Πειραιά (Μπουμπουλίνας 147). Το εργαστήριο είναι μια προσπάθεια της G-All (Gender Alliance Initiative – Η Συμμαχία των Φύλων), μιας πρωτοβουλίας συνάντησης και σύμπραξης ανθρώπων.

Το εργαστήριο

«Φύλο, Στερεότυπα και Κοινωνία: αναπαραστάσεις και αναπαραγωγές των έμφυλων διακρίσεων και της έμφυλης βίας στη ζωή μας»

Ειδικοί στόχοι εργαστηρίων

 Η εισαγωγική ενεργοποίηση των μαθητριών σε θέματα προσδιορισμού και ταυτότητας φύλου. Αρχικός προβληματισμός και συνειδητοποίηση της κατασκευής των στερεοτύπων που σχετίζονται με το φύλο
 Συνειδητοποίηση της έκτασης των έμφυλων στερεοτύπων στην καθημερινότητα και του τρόπου που όλοι/ες συμμετέχουμε και αναπαράγουμε έμφυλα ‘’αστεία’’
 Συνειδητοποίηση της ‘’αορατότητας’’ των έμφυλων αναπαραγωγών και επιτελέσεων και διόραση πίσω από το προφανές (να δουν το αόρατο, το ‘’μήνυμα’’ πίσω από το μήνυμα)
 Η ανάδυση και επεξεργασία σκέψεων, προσδοκιών και απόψεων σχετικά με τις διαφορές των φύλων και η διερεύνηση των πηγών τους στις έμφυλες κοινωνικές κατασκευές, στερεότυπα, πεποιθήσεις, παραδόσεις και μύθους
 Συνειδητοποίηση σχετικά με το πώς τα έμφυλα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δημιουργούν και συνδιαμορφώνουν τις ίδιες μας τις απόψεις και τις προσλήψεις/εμπειρίες των φύλων
 Η ανάδυση και ο αναστοχασμός σχετικά με τις έμφυλες κοινωνικές μας προσδοκίες/προσμονές

Συντονιστές

Βαγγέλης Κοσμάτος, ψυχολόγος, ειδικός σε θέματα φύλου
Γιώργος Νικολαΐδης, ηθοποιός – θεατρικός συγγραφέας, εκπαιδευτής ενηλίκων

Η σελίδα στο Facebook