Από τον Μάρτιο του 2018 διενεργείται, στα πλαίσια του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έρευνα με σκοπό να διερευνήσει τις εμπειρίες που έχουν οι ΛΟΑΤ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι/γκέι, αμφιφυλόφιλοι/μπάι, τρανς) γονείς, σχετικά με το ξεκίνημα και την ενσωμάτωση των παιδιών τους, στο σχολείο.

Ταυτόχρονα, η μελέτη εξετάζει και το αντίστοιχο βίωμα των εκπαιδευτικών, που είχαν, ή έχουν παιδιά ΛΟΑΤ γονέων, στη σχολική τους τάξη.

Καθώς η τεκμηρίωση που υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα είναι ελάχιστη, μέσα από τη συγκεκριμένη μελέτη γίνεται προσπάθεια να αναδειχθούν πιθανές δυσκολίες, προκλήσεις, αλλά και το «τι βοηθάει», όταν τα παιδιά ΛΟΑΤ γονέων μπαίνουν στο σχολείο (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό).

Βρείτε την έρευνα εδώ.