Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία έχει αναγνωρίσει μια μορφή τοξικής αρρενωπότητας που σχετίζεται με την ομοφοβία και τον μισογυνισμό.

Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία διερευνά τα θέματα σχετικά με τις αρρενωπότητες για τους άνδρες και τα αγόρια, προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας «παραδοσιακής ιδεολογίας ανδρισμού», και εξηγεί: «Η ιδεολογία της ανδροπρέπειας είναι ένα σύνολο περιγραφικών, και απαγορευτικών γνώσεων για αγόρια και άνδρες. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στις ιδεολογίες της ανδροπρέπειας, υπάρχει ένας ιδιαίτερος σχηματισμός προτύπων που έχουν επηρεάσει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού» .

Στην έκθεση της ΑΡΑ, με τίτλο: «APA GUIDELINES for the Psychological Practice with Boys and Men» επισημαίνεται, ότι τα «συστατικά της παραδοσιακής ανδροπρέπειας [περιλαμβάνουν] συναισθηματικό στωικισμό, ομοφοβία, έλλειψη ευαλωτότητας, αυτοπεποίθηση και ανταγωνιστικότητα» .

Η APA επισημαίνει ακόμη τις αρνητικές επιπτώσεις μιας τέτοιας ιδεολογίας:

«Η συμμόρφωση με την παραδοσιακή ιδεολογία της ανδρικής ηθικής έχει αποδειχθεί ότι περιορίζει την ψυχολογική ανάπτυξη των ανδρών, περιορίζει τη συμπεριφορά τους, έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ρόλου των φύλων και τη σύγκρουση των ρόλων των φύλων και επηρεάζει αρνητικά την ψυχική και σωματική υγεία.» 

Η ΑΡΑ προσθέτει ότι το μεγάλωμα των αγοριών με «περιοριστικές έννοιες του τι περιλαμβάνει η ανδροπρέπεια, που συχνά τονίζουν την επιθετικότητα, την ομοφοβία και τον μισογυνισμό, μπορεί να επηρεάσει τα αγόρια να κατευθύνουν μεγάλο ποσοστό της ενέργειάς τους σε καταστροφικές συμπεριφορές, όπως ο εκφοβισμός, η ομοφοβία και η σεξουαλική παρενόχληση.»

Ο Jared Skillings, της ΑΡΑ, δήλωσε στο NBC News ότι οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους ψυχολόγους να ασχοληθούν με τα αυτά τα θέματα ανδρών και αγοριών.